Rada

Prezes Zarządu – Tomasz Senkowski
Członek Zarządu – Marcin Bartoszuk

Rada Fundacji:
Anna Wardyn
Mirosław Sosnowski
Jakub Mikunda

FUNDACJA MIŁOŚNIKÓW SPORTÓW MOTOROWYCH
”RACING DRIVER PROGRAM”
ul. Jagiellońska 82, 03-301 Warszawa
e-mail: info@driverprogram.pl
tel. (+48) 603 755 872
numer konta: 72114020040000380276158257
Numer KRS: 0000609979
www.driverprogram.pl