Misja

Misją Fundacji jest wspieranie i rozwój umiejętności zawodników uprawiających sporty motorowe, w szczególności w dziedzinie kartingu oraz wyszukiwanie i promowanie talentów młodych zawodników motorowych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.    Organizowanie i finansowanie:

–    stypendium i nagród dla zawodników uprawiających sporty motorowe,
–    zawodów sportowych w kraju i za granicą,
–    szkółek jazdy dla dzieci i młodzieży w kraju i za granicą,
–    konferencji i seminariów, targów specjalistycznych, imprez i konkursów w kraju i za granicą,
–    forum umożliwiającego zapoznanie się z najnowszymi trendami sportów motorowych,
–    produkcji i realizacji małych i dużych form filmowych, programów telewizyjnych i radiowych zwłaszcza w odniesieniu do umiejętności młodego pokolenia,
–    działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie osiągnięć sportowych młodego pokolenia.

2.    Współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami  pozarządowymi

działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z instytucjami o podobnym profilu swojej działalności oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

FUNDACJA MIŁOŚNIKÓW SPORTÓW MOTOROWYCH
”RACING DRIVER PROGRAM”

ul. Jagiellońska 82, 03-301 Warszawa
e-mail: info@driverprogram.pl
tel. (+48) 603 755 872
numer konta: 72114020040000380276158257
Numer KRS: 0000609979
www.driverprogram.pl