Cele

Cele naszej Fundacji:

1. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ, NAUKI ORAZ EDUKACJI – W SZCZEGÓLNOSCI WSRÓD DZIECI I MŁODZIEZY.
2. KRZEWIENIE IDEI FAIR PLAY W RYWALIZACJI SPORTOWEJ I POZASPORTOWEJ.
3. PROMOCJA RÓZNYCH DYSCYPLIN SPORTU W SPOŁECZENSTWIE, A W SZCZEGÓLNOSCI SPORTÓW MOTOROWYCH.
4. PROMOCJA WSPÓŁZAWODNICTWA W SPORCIE.
5. POMOC W KSZTAŁTOWANIU KARIERY SPORTOWEJ – W SZCZEGÓLNOSCI DZIECI I MŁODZIEZY.
6. WSPIERANIE I ROZWÓJ POLSKIEGO SPORTU MOTOROWEGO.
7. POMOC W PROFESJONALIZACJI KADR SZKOLENIOWYCH W SPORTACH MOTOROWYCH.
8. DZIAŁALNOSC NA RZECZ BUDOWANIA I UPOWSZECHNIANIA BEZPIECZENSTWA W RUCHU DROGOWYM.
9. INTEGRACJA EUROPEJSKA POPRZEZ SPORT.
10. PROMOCJA ZDROWIA I ZDROWEGO STYLU ZYCIA ORAZ UPOWSZECHNIANIE I BUDOWANIE WZORCOWYCH POSTAW SPORTOWYCH, SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH.
11. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ PROMOCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA GRANICA W ZAKRESIE SPORTU I OSIAGNIEC SPORTOWYCH.
12. POMOC SPOŁECZNA I WYRÓWNYWANIE SZANS ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEZY W ZAKRESIE SPORTU I KULTURY.
13. ROZWIJANIE WSPÓŁPRACY POMIEDZY RÓZNYMI GRUPAMI SPOŁECZNYMI ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM.
14. ROZWIJANIE I UPOWSZECHNIANIE IDEI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.

FUNDACJA MIŁOŚNIKÓW SPORTÓW MOTOROWYCH
”RACING DRIVER PROGRAM”

ul. Jagiellońska 82, 03-301 Warszawa
e-mail: info@driverprogram.pl
tel. (+48) 603 755 872
numer konta: 72114020040000380276158257
Numer KRS: 0000609979
www.driverprogram.pl